Update maatregelen vanaf 04.11.2020 22.00 u

Eer zijn wederom een aantal nieuwe maatregelen ingegaan voor ruiters vanaf 18 jaar. Deze maatregelen gelden voor twee weken, van woensdag 4 november tot en met woensdag 18 november. Vanaf 19 november gaan we terug naar de  maatregelen van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober.

De KNHS en FNRS hebben met het ministerie van VWS, NOC*NSF en het POS gekeken wat de tijdelijke verscherping van de maatregelen betekenen voor de paardensport.

Update: 5 november 2020 16.20 uur

Dit is wat nu bekend is, er zijn nog gesprekken met de overheid en NOC*NSF gaande, wellicht dat hier nog wijzigingen op komen.

Paardrijden, lessen en trainingen voor personen < 18 jaar

Voor groepslessen, individuele lessen, individueel rijden en trainingen voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen kunnen de reguliere (groeps)lessen doorgang vinden. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden.  

Paardrijden, lessen en trainingen voor personen > 18 jaar

Groepslessen zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor personen vanaf 18 jaar.  Individuele lessen, individueel rijden en trainingen in groepjes van maximaal 2 personen (exclusief instructeur) zijn voor iedereen vanaf 18 jaar zowel binnen als buiten in ieder geval wel toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Bij individueel rijden mag een begeleider aanwezig zijn om toezicht te houden in verband met veiligheid en waarborgen van de onderlinge afstand.

Groepslessen zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor personen vanaf 18 jaar.  

Individuele lessen, individueel rijden en trainingen in groepjes van maximaal 2 personen (exclusief instructeur) zijn voor iedereen vanaf 18 jaar zowel binnen als buiten in ieder geval wel toegestaan, mits er onderling 1,5 meter afstand wordt gehouden. Bij individueel rijden mag een begeleider aanwezig zijn om toezicht te houden in verband met veiligheid en waarborgen van de onderlinge afstand.

Voor een binnenaccommodatie geldt hierbij een maximum van 30 personen in een zelfstandige binnenruimte. 

Voor groepslessen voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen. Voor hen kunnen de reguliere (groeps)lessen doorgang vinden. Zij hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden.  

Na afloop van de les of training geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen. 

Tot slot

Hopelijk kunnen we door ons allemaal te houden aan bovengenoemde maatregelen met zijn allen blijven sporten én er aan bijdragen dat het virus zich niet verder verspreidt. Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Meer informatie over het Corona virus kun je vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 ------

14.10.2020

De belangrijkste wijziging op de maatregelen die wij reeds getroffen hebben is het dragen van een mondkapje:

Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een dringend advies een niet-medisch mondkapje te dragen in de binnenruimtes van de paardensportaccomodaties. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijden het lesgeven geen mondkapje te dragen. Het dringende advies is om dit wel te doen direct na afloop van de les indien de instructeur zich in de binnenruimte begeeft.

Tot slot

Hopelijk kunnen we door ons allemaal te houden aan de maatregelen met zijn allen blijven sporten én er aan bijdragen dat het virus zich niet verder verspreidt. Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Meer informatie over het Corona virus kun je vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 ------

29.09.2020

Gisteravond kondigden premier Rutte en minister De Jong nieuwe maatregelen aan die per 29 september (vanavond) 18.00 u voor minimaal 3 weken gelden. Onderstaande maatregelen zijn van toepassing voor de paardensport. Dus ook voor ons bedrijf.

Maatregelen voor de komende drie weken in de paardensport:

 1. We kunnen blijven paardrijden!!!: lessen en trainingen mogen doorgaan;
 2. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen;
 3. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training;
 4. Na afloop van de les, training of wedstrijd geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
 5. Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les en/of training;
 6. Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen;
 7. Sportkantines en horeca op sportaccommodaties gaan tijdelijk dicht.

Nadere toelichting

Algemeen

Het standpunt van het kabinet is dat mensen moeten kunnen blijven sporten. Dat betekent dat de gebruikelijke trainingen en lessen door kunnen blijven gaan mits de anderhalve meter afstand, voor personen vanaf 13 jaar, gewaarborgd blijft. Als dat onmogelijk is voor een normaal spelverloop mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, zoals bijvoorbeeld bij voltige of paardrijden voor mensen met een beperking. Op- en afzadelen hoort bij paardrijden als sportactiviteit,

De sportsector is vrijgesteld van de maximum aantallen van 30 personen binnen en 40 personen buiten. Ook de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen geldt niet voor een sportteam tijdens de beoefening van de sport.

Voorafgaand en na afloop van een training of les houden ruiters van 13 jaar en ouder anderhalve meter afstand tot elkaar en anderen en geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen wél. Het is de bedoeling dat ruiters de accommodatie na hun training of les zo spoedig mogelijk verlaten.

Geen publiek bij wedstrijden, trainingen en lessen

Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij zijn, alleen noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent dat ouders vanaf die datum dus ook niet meer naar trainingen en lessen van hun kinderen mogen kijken. Ouders en/of begeleiders kunnen tussendoor naar huis gaan of bijvoorbeeld in de auto wachten.

Per ruiter mogen alleen noodzakelijke begeleiders mee naar een wedstrijd. Wij adviseren maximaal één begeleider per ruiter toe te staan. Een begeleider valt niet onder de regel voor toeschouwers en mag dus blijven tijdens de wedstrijd. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen.

Op dit moment kiezen wij ervoor om nog geen wedstrijden (F- & Va- proeven) te organiseren.

Sportkantines en horeca

Sportkantines én horeca bij verenigingen en commerciële sportaanbieders moeten vanaf 29 september 18.00 uur voor 3 weken gesloten worden. Dit geldt voor alle horeca die aan een sportgelegenheid verbonden is.  

Alertheid

Het is duidelijk dat het aantal besmettingen stijgt en er aangepaste regels nodig zijn om het virus in te perken. We moeten koesteren dat trainingen, lessen en wedstrijden in onze hippische sector in grote lijnen op dezelfde wijze door kunnen gaan. Dit kan alleen indien wij ons allen aan deze maatregelen (blijven) houden. Blijf alert op het bewaren van afstand en de hygiëne de komende weken. Zorg voor een gezondheidscheck voor aanvang van de training of wedstrijd, dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.

Tot slot

Hopelijk kunnen we door ons allemaal te houden aan bovengenoemde maatregelen met zijn allen blijven sporten én er aan bijdragen dat het virus zich niet verder verspreidt. Heb je nog vragen? Stel ze gerust!

Meer informatie over het Corona virus kun je vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 ------

01.07.2020

Vanaf 1 juli zijn er weer een aantal versoepelingen!

De jeugd t/m 18 jaar hoeft geen 1,5 afstand van elkaar meer te houden. Voor ruiters boven de 18 jaar geldt nog steede dat zij 1,5 afstand van elkaar en onze medewerkers houden. Wel geldt nog steeds, heb je de onderstaande klachten? Blijf dan thuis!

* verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
* hoesten;
* benauwdheid;
* verhoging of koorts;
* plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Meer informatie over het Corona virus kun je vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

 ------

28.04.2020

De afgelopen dagen zijn wij heel druk geweest met hoe wij alle richtlijnen vanuit NOC * NSF en FNRS/KNHS invulling kunnen geven op ons bedrijf. Het positieve is dat het voor onze ruiters (kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar) meer ruimte krijgen om buiten en in teamverband mogen sporten. Het minder positieve is dat dit echt onder heel strikte voorwaarden is.

Loeki Fjord Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat wij ons aan deze (strenge) richtlijnen houden. Wij verzoeken jullie om de regels ook met jullie kinderen te bespreken.

Wij werken toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar www.nocnsf.nl/sportprotocol ** van 24.04.2020.

Maatregelen Hippisch Centrum Groesbeek 

 • Sporters houden 1,5 meter van elkaar en van de medewerker.
 • Onze locatie is aangepast open om de dagelijkse verzorging van de paarden mogelijk te houden en de paarden beweging te kunnen geven. Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie.
 • Er is een dagplanning voor personen (personeel, verzorgers, klanten en bezoekers) die op paardensportaccommodaties aanwezig zijn. Het doel is dat het aanwezige personen zo veel mogelijk wordt beperkt en verspreid over de dag. Voor de planning is er aangegeven tijd wanneer de personen op de accommodatie aanwezig zijn. 
 • Op basis van de planning kunnen personen gebruik maken van de faciliteiten, zoals poets- en wasplaats, rijbanen, longeercirkel, paddock en zadelkamer. De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van deuren, deurklinken en toilet. Wij zorgen er samen met ons personeel/vrijwilligers voor dat deze 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Op de parkeerplaats wordt 5 meter afstand gehouden tussen auto’s met trailers en vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden. 
 • Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
 • Het gebruik van picknickbanken en andere hangplekken is bij ons niet toegestaan. 
 • Alle auto’s op ons terrein houden minimaal 5 meter afstand van elkaar op de parkeerplaats. Auto’s die het terrein afrijden hebben voorrang op de auto’s die het terrein oprijden. Hierdoor vindt verkeer op een veilige manier plaats.

Paardrijden per doelgroep 

Kinderen t/m 12 jaar  

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Onze instructeurs en begeleiders houden, 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar. 
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen.
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door een instructeur of begeleider. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden.
 • Ruiters komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar de manege en gaan direct na het afzadelen en naverzorgen naar huis.

Jeugd 13 t/m 18 jaar  

 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs en begeleiders houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.  
 • Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.  
 • Om de 1,5 meter in acht te kunnen houden maken onze instructeurs op basis van de ervaring van de ruiters, de grootte van onze rijbaan en de lesactiviteiten een inschatting van hoeveel ruiters er samen kunnen rijden.  
 • Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen.  
 • Ruiters moeten bij voorkeur zelfstanding poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is, door een persoon uit hetzelfde huishouden. 
 • Ruiters komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de les naar de manege en gaan direct na het afzadelen en naverzorgen naar huis.

 Communicatie

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
 • Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
 • De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website www.hippischcentrumgroesbeek.nl
 • Onze stalmedewerkers, instructeurs, begeleiders en vrijwilligers ontvangen per mail een bericht met de regels, maatregelen en hun bevoegdheden op onze accommodatie. Tevens bespreken wij de regels bij aanvang van de werkzaamheden ook mondeling.

Volwassenen

 • Wij organiseren geen paardensportactiviteiten voor volwassen tot ten minste 19 mei 2020.

Wedstrijden 

Er vinden op onze accommodaties geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.

** naast de al geldende veiligheid- en hygiëneregels adviseert NOC * NSF ook het volgende:

 • Ga voordat je naar de sportlocatie vertrekt thuis naar het toilet;
 • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • De kantine is vooralsnog gesloten. Allen het toilet mag in uitzonderlijke gevallen gebruikt worden;

Tevens treffen wij de onderstaande maatregelen:

 • Bij het op- & afzadelen van de kindergroepen (t/m 12 jaar) is een van onze instructeurs aanwezig;
 • Het verzorgen, op- & afzadelen doen de ruiters in de stal;
 • Het harnachement en de poetsemmer staan voor de stal klaar;
 • De zadelkamer is afgesloten;
 • De bitten schoonspoelen in de drinkbakken van de pony’s c.q. paarden
 • De boxindeling van de pony’s en paarden is (tijdelijk) gewijzigd zodat de instructeur goed overzicht kan houden;
 • De lesgroepen zijn naar leeftijd (kinderen t/m 12 jaar & jeugd 12 t/m 18 jaar) ingedeeld. Hierdoor kan het zijn dat uw kind niet in zijn ‘vaste’ groep kan rijden;
 • De ruiters betreden en verlaten het stallencomplex via de linkerzijkant van het stallencomplex (kant van de kantine);

Ook vinden wij het super dat al heel veel kinderen & jeugd aangeboden hebben om mee te helpen. Voor kinderen is dit gezien de bovenstaande maatregelen op dit moment helaas niet mogelijk. De jeugd die kan/wil helpen informeren wij persoonlijk.

Ondanks alle maatregelen verheugen wij ons erop om alle ruiters weer te zien!!!

De mail met de lestijden ontvangen jullie apart.

 ------

22.04.2020

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 21 april zijn de KNHS en FNRS in overleg wat de nieuwe maatregelen betekenen voor de paardensport.

De belangrijkste wijziging op de huidige maatregelen is dat na 28 april 2020 kinderen t/m 12 jaar weer buiten en in teamverband mogen sporten. De jeugd van 13 t/m 18 jaar krijgen ook meer ruimte om buiten te sporten, maar moeten hierbij wel minimaal 1,5 meter afstand houden.

Dit lijkt  goed nieuws voor jullie en voor ons! De komende dagen werken de KNHS en FNRS gezamenlijke richtlijnen uit hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Uiterlijk vrijdag krijgen wij een update van hen.

Ondertussen zijn wij hier al druk aan het sparren hoe wij hier vorm aan kunnen geven. Zodra er meer bekend is informeren wij onze ruiters per mail.

 ------

15.03.2020

Beste allemaal (ruiters/ouders/bezoekers/paardeneigenaren),

Vanmiddag heeft het kabinet nieuw maatregelen aangekondigd in strijd tegen de coronacrisis. Zojuist hebben wij via onze branchevereniging FNRS de onderstaande maatregelen ontvangen:

In de persconferentie roept minister Bruins op om per direct horeca en sportclubs te sluiten tot 6 april 2020. Paardensportaccommodaties vormen op een aantal fronten een uitzondering hierop. Zij blijven met aangepaste maatregelen wel geopend om paarden te voorzien in hun basisbehoeften. Manegelessen moeten helaas per direct afgelast worden. FNRS en KNHS begrijpen de uitspraak van minister Bruins.

Haike Blaauw, directeur van de FNRS: “Paardensportbedrijven kunnen niet zomaar sluiten. De paarden en pony’s moeten dag en nacht verzorgd worden, maar daarnaast ook regelmatig beweging krijgen. De dieren moeten elke dag veel bewegen, die kan je niet zomaar stil zetten. We begrijpen de noodzaak van het rigoureus sluiten van sportclubs, maar paardensportbedrijven moeten wel anders benaderd worden. Als sector moeten wij wel hele duidelijke maatregelen treffen.”

Manegelessen per direct afgelast

Als gevolg van de uitspraak van de minister Bruins tijdens de persconferentie moeten manegebedrijven tot 6 april 2020 de manegelessen afgelasten. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan, hiervoor blijven de manegebedrijven open voor paardeneigenaren, personeel, dienstverleners zoals hoefsmeden en dierenartsen en leveranciers.

Pensionstallen blijven opengesteld voor paardeneigenaren

Blaauw: “Pensionstallen moeten open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders wel extra maatregelen te nemen.”

Maatregelen pensionstallen:

 • Pensionklanten mogen uw stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.
 • Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten thuis blijven tot zij hersteld zijn. Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training.
 • Pensionklanten mogen geen extra bezoekers meenemen. Alleen indien strikt noodzakelijk (in overleg met de directie).
 • Kom niet in groepjes samen
 • Vermijd contact
 • Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal blijven
 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.
 • Vraag ruiters, indien in bezit, ruiterhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.
 • Kantines, moeten net zoals alle horeca-gelegenheden per direct sluiten, tot minstens 6 april 2020.
 • Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op basis van de informatie die we op dit moment ter beschikking hebben. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op.

Zodra er meer bekend is, informeren wij jullie wederom.

Met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen, Kind regards,

Henri, Jolien & Team HCG