Young Leaders Program, het paard als leermeester! KNHS Young Leaders Program

Het Young Leaders Program is een gestructureerd jeugdprogramma, voor iedereen tussen de 8 en 21 jaar, dat leiderschapsvaardigheden ontwikkelt door de omgang met paarden, met een afwisselend takenpakket, met oplopende verantwoordelijkheden onder begeleiding van KNSH YLP coaches. Onze coaches zijn door de KNHS en NOC*NSF geschoold en hebben de titel KNHS YLP Basiscoach behaald.

Het is bewezen dat de omgang met paarden het karakter ontwikkelt. Jonge ruiters zijn doortastend, gestructureerd en staan gebalanceerd in het leven. Ze ontwikkelen zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en communicatieve vaardigheden. Ze zijn flexibel, weerbaar en kunnen tegenslagen goed verwerken.

Als je begint aan het YLP overleg je samen met de KNHS YLP Basiscoach in welk niveau je gaat instromen. Dit ligt aan jouw leeftijd, ambitie en behoefte. Je mag jouw hele jeugd deelnemen aan het programma, maar kunt ook slechts enkele jaren meedoen, afhankelijk van je eigen niveau en voor zolang je het leuk vindt

In het programma ga je aan de slag met onderwerpen als; stalmanagement, gezondheid & welzijn, voer, activiteiten en evenementen organiseren, grondwerk & longeren, rondleidingen geven, de taal leren van het paard, veiligheid en nog veel meer! Naast actief bezig te zijn bij ons op de manege, nodigt de KNHS jou ook regelmatig uit om kennis en ervaring op te doen op grote KNHS Young Leaders Programregionale/landelijke evenementen. Denk aan de Paard&Leven dag, de Hippiade en natuurlijk Horse Event.

Het programma bestaat uit verschillende leiderschapsniveaus. Je kunt in één van de onderstaande vier leiderschapsniveaus instromen. Onze KNHS YLP coach bepaalt welk niveau het meest geschikt is.

Niveau 1: Helpen
In dit eerste niveau maak je spelenderwijs kennis met anderen ondersteunen, leren met plezier, toewijding ontwikkelen en plichtbesef kweken.

Niveau 2: Uitvoeren         
In dit niveau voer je activiteiten uit waarbij je aan de slag gaat met zorgvuldig en volhardend te werk gaan, samen aan de slag gaan, betrouwbaar zijn, taken plannen, duidelijk communiceren en meedenken.

Niveau 3: Organiseren      
In dit niveau werk je aan gepast communiceren, oplossingsgericht handelen, gedrag controleren, samenwerken, overzicht houden, gedisciplineerd werken en zorg dragen.

Niveau 4: Besturen          
In dit laatste niveau toon je eigen initiatief om je te ontwikkelen in competenties als leiding geven, visie tonen, motiveren, verantwoordelijkheid dragen, organiseren, gedecideerd handelen en coachen.

De competenties worden ontwikkeld met verschillende gethematiseerde activiteiten. Als deelnemer ga je twee maanden aan de slag met een thema.

Na het afsluiten van een thema op niveau 1 t/m 3 krijg je eenKNHS Young Leaders Program badge en na niveau 4 een onderscheidingsteken. De behaalde badges en onderscheidingstekens worden bijgehouden in een persoonlijk leerpaspoort. Tijdens het traject word je begeleid en ondersteund door coaches die door de KNHS en NOC*NSF zijn geschoold en de titel KNHS YLP Basiscoach hebben behaald.